Защо България

Държавно устройство: парламентарна република

Площ: 111 хиляди кв.км

Население: 7,8 млн.

Официален език: български

Азбука: кирилица

Религия: християнство

Национална валута: лев

Курс на еврото: 1 евро – 1.95583 лева

От 1997 година България активно върви по пътя на икономическото възстановяване. Вътрешният продукт  нараства с 4-5 % за година, постигната е макроикономическа стабилност. Членството на България в  Европейският съюз води до повишаване на доверието от страна на инвеститорите и към увеличаване на вложенията на чуждите компании в българската икономика. С днешна дата това е една от последните страни на европейския континент, която постига сигурност на влоговете с висока възвращаемост, тя повтаря опита на страните, станали членки на ЕС през последните години –  най-последният пример Прибалтийските страни.

Един от показателите за инвестиционен интерес към  България се явява неизменно увеличаващия се с всяка изминала година обем на продажбата на апартаменти на чужденци  тип „ втори дом” в морските , планинските и балнеологичните курорти на страната.

Факторите , оказали влияние за техния избора са: благоприятния климат, разнообразната природа – фауна и флора, отсъствието на големи производствени комплекси в близост до  местата за почивка , замърсяващи околната среда, изобилието на резервати. За руските граждани и за гражданите от бившия ОНД това е и достъпност на културите , сходство на традициите , отсъствие на езикова бариера .