Общи условия
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика на „Аврора Плюс ЛК” ЕООД за защитата на личните данни в интернет

За да направи използването на Интернет сайта http://www.avrora-plus.com по-удобно, „Аврора Плюс ЛК” ЕООД се нуждае от лична информация за всеки свой посетител. Събирането на лични данни се налага с цел отговор на запитвания по обявите ни за недвижими имоти и подобряване на услугите, които „Аврора Плюс ЛК” ЕООД може да предложи. Сайтът уважава личните данни на потребителите и носи отговорност за запазване на тяхната поверителност. „Аврора Плюс ЛК” ЕООД няма право да предоставя нито свободно, нито платено конфиденциална информация за своите потребители на трети лица. „Аврора Плюс ЛК” ЕООД си запазва правото да разширява и променя функционалности, условия и продукти на този уеб сайт, като всички направени изменения ще бъдат отразявани своевременно на сайта. С достъпа си до този сайт и запитванията, които правите в него, Вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу:

Видове Информация, Която Събираме

Когато използвате нашите онлайн услуги и правите запитване в системата, ние събираме вашата лична информация, която вие доброволно предоставяте, като вашето име, адрес, дата на раждане, телефон, e-mail адрес. Личните данни се обработват и ползват от „Аврора Плюс ЛК” ЕООД при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, в сила от 25.05.2018 год. и други приложими разпоредби. Вие не сте длъжни да предоставяте тази информация, но в тези случаи ние няма да можем да ви осигурим съответните услуги.

Начини на събиране на информация от потребителите

Един от начините, по които „Аврора Плюс ЛК” ЕООД получава достъп до информация за потребителите, е чрез доброволно предоставяне от тяхна страна на имената и други данни. Например, за абониране за електронния бюлетин са необходими имейл адрес и име. Друг начин за достъп до лични данни, който „Аврора Плюс ЛК” ЕООД използва, са коментарите в сайта. Чрез тях се разкрива съответният IP адрес и часът на посещение. Източник на информация за посетителя са и т.нар. бисквитки (Cookies).

Същност на Cookies и начин на действие

Бисквитките представляват малки текстови файлове, локализирани в директориите на браузъра. Те се създават със зареждането на определен уебсайт. При всяко следващо посещение на същия уеб адрес, браузърът изпраща текстовия файл до сървъра на сайта. Бисквитките регулират начина на появяване на различни реклами, обяви, както и функционирането на елементите на сайта.

Разрешаване и деактивиране на файловете

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете. Бисквитките се управляват чрез настройките на браузъра. Различните браузъри използват различни начини за разрешаване и деактивиране на бисквитките, като опциите за тази цел обикновено се намират в менютата Tools или Options. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

С Кого Споделяме Вашата Информация?

„Аврора Плюс ЛК” ЕООД не споделя, продава или отдава под наем вашите лични данни на трети лица. „Аврора Плюс ЛК” ЕООД да предостави лична информация, ако такава се изисква от закона или ако е необходимо да предпази и защити правата, собствеността и личната сигурност на „Аврора Плюс ЛК” ЕООД и нейния сайт, потребителите на Уеб Сайта и клиентите на нашите услуги.

Правила за сигурност на вашите лични данни

За „Аврора Плюс ЛК” ЕООД сигурността и защитата на клиентските данни е от голямо значение. Ние полагаме грижи за опазването конфиденциалността на вашите данни. Избягвайте достъпа до нашите онлайн услуги от публично достъпни компютри. Не запаметявайте вашето потребителско име и парола в уеб браузъра си. Използвайте сигурни пароли: Препоръчително е да използвате по-дълги пароли, състоящи се от осем и повече символа, представляващи комбинация от букви, цифри и знаци. Ако имате съмнения, че някой е узнал вашето потребителско име и/или парола, незабавно ги сменете. Не разкривайте на никого вашето потребителско име и парола. „Аврора Плюс ЛК” ЕООД работи по начин целящ запазване на сигурността на потребителите на сайта в интернет пространството. Нашите мерки за сигурност се подобряват непрекъснато, в крак с технологичното развитие. Преносът на информация в глобалната мрежа обаче винаги крие рискове. За най-добри резултати по отношение на сигурността е от значение и поведението на потребителя. Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние оценяваме оказаното ни доверие избирайки да посетите и използвате www.avrora-plus.com за търсене и избор на недвижими имоти и следваме произтичащите от това ангажименти да пазим неприкосновеността на предоставената ни от Вас лична информация като се стремим строго да се придържаме към ЗЗЛД.

Събиране, обработка и предаване на лични данни:

По принцип можете да посещавате нашия сайт, без да оставяте никакви лични данни. Личните данни се събират, само ако ги предоставяте доброволно, например ако извършвате запитване. Когато правите запитване, Вие ще бъдете помолени да попълните онлайн форма, която съдържа: име, адрес, имейл, телефонен номер за връзка. Тази информация е необходима за обработка на заявката и завършването на заявката (включително изпращането на имейл до Вас за потвърждение на заявката)

Съгласие и използване на данни за посочените цели:

Когато въвеждате лични или служебни данни (електронни адреси, имена, адреси), разкриването на данните се извършва напълно доброволно. Въвеждайки данните, Вие давате съгласие за събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт. Събиране, обработка и използване за каквито и да са други цели не се извършва. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време, считано за бъдещ период. Предаване на вашите лични данни не се извършва, освен ако изрично желаете това.

Право на информация:

Имате право да поискате информация за това какви данни се съхраняват за вас, техния произход, получателите им, както и с каква цел се съхраняват. Нашият екип ще ви предостави тази информация на avrora_plus@abv.bg. Освен това имате право личните Ви данни да бъдат коригирани, блокирани и изтривани, в съответствие с нормативните разпоредби.